Fundacja Galicea

MISJA

 Rozwój współczesnych systemów informatycznych nie tylko usprawnia ludzkie działanie, ale otwiera nowe możliwości. Na przykład systemy komputerowe które wspierają wymianę towarów, mogą budować alternatywne systemy rozliczeń (bitcoin, waluta barterowa). To tylko jeden z przykładów. Innym może być wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami w ramach klastrów.

 

Jednym z kierunków rozwoju XXI wieku jest silniejsza integracja biznesu i społeczeństw w obrębie których działają przedsiębiorstwa. Od koncepcji zrównoważonego rozwoju przeszliśmy do idei wartości wspólnych (shared values). Chcemy wspierać rozwój systemów zgodnych z tą koncepcją.

Nasz zespół