Wspieramy innowacyjne projekty

   edukacyjne oraz społeczne

   EDUKACJA +

   W ramach tego projektu rozwijamy platformę informatycznego wsparcia przedsiębiorczości (e14p.pl),

   wspieramy nowoczesną edukację (otwartaedukacja.pl),

   chcemy reaktywować polską szkołę logiki: (logic.edu.pl), działamy na rzecz edukacji filozoficznej: (filozofia.org.pl).

   Działamy też na rzecz sieci gospodarczych (www.klastry.org), klaster.edu.pl).

   Personalistyczna edukacja,

   Informatyka,

   Ekonomia godnego społeczeństwa,

   Wsparcie rodzin.

   EDUKACJA poprzez działanie

   Rozwój e-learningu, kształcenie „just in time”, kształcenie poprzez nauczanie.

   Kształcenia zindywidualizowane, kształcenie w rodzinie.

   Rozwój przedsiębiorczości.

   Edukacja obywatelska.

   Rozwój rynku usług edukacyjnych.

   Efektywność przyswajania wiedzy:

    Sercem projektu "Edukacja dla rozwoju" jest informatyka

    Informatyka to także obszar realizacji projektu

    Kształcenie programistów

    Laboratorium przedsiębiorczości

    Systemu pracy solidarnej

    Laboratorium systemów otwartych

    Głównym celem projektu jest rozwój ekonomii godnego społeczeństwa:

    Nowe rozumienie pracy (praca solidarna), ekonomia solidarności, rozwój przedsiębiorczości.

    W centrum ekonomii solidarności jest rodzina, którą należy wspomóc w jej działaniach

    odkrywanie talentów, pomoc w rozwoju ludzi szczególnie utalentowanych,

    profilaktyka medyczna, opieka nad ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi (telemedycyna),

    kształtowanie postaw: ludzi twórczych i przedsiębiorczych,

    samokształcenie,

    rozwój zainteresowań, aktywność społeczna.