Promowanie społecznej gospodarki rynkowej

i ekonomii godnego społeczeństwa

Działalność

Działania fundacji

Debata

Zorganizowanie debaty o potrzebie reform ustrojowych.


Edukacja dla rozwoju

Konferencja w Jarosławiu.


Promocja klastrów

Strony internetowe klaster.edu.pl i klastry.org


Wydawnictwa

Publikacje naszego wydawnictwa "Verbu"

Społeczna gospodarka rynkowa

Jerzy Wawro, "Społeczna gospodarka rynkowa. Recepta na kryzys" (2012)

Konstytucja

Projekt nowej Konstytucji dla Polski. (2018)

Cyberpersonalizm

Zobacz jak nowoczesne technologie mogą wpłynąć na rozwój godnego społeczeństwa. (2015)