Strona główna » Klaster edukacyjny

Klaster edukacyjny

 • przez

Cele klastra edukacyjnego

Cele Klastra Edukacyjnego:

 1. Wdrożenie opartego o nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania organizacyjne systemu wsparcia dla szkolnictwa, który ma przyczynić się do wzrostu poziomu nauczania oraz zwiększenia ilości chętnych do nauki w jednostkach edukacyjnych klastra.
 2. Zacieśnianie kontaktów jednostek edukacyjnych z biznesem, poprzez współpracę z innymi klastrami gospodarczymi. Udział w projektach mających swą kontynuację komercyjną, przygotowywanie pracowników pod potrzeby rynku, udział w badaniach zamawianych przez przedsiębiorstwa.
 3. Budowa wspólnej marki.
 4. Rozwój powiązań międzynarodowych.
 5. Rozwój rynku usług edukacyjnych i w branżach powiązanych z edukacją poprzez:
  • pomoc w zwiększaniu konkurencyjności, między innymi poprzez wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych idei oraz wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych,
  • umożliwienie uczestnikom nawiązywania wspólnych relacji prowadzących do współpracy,
  • realizację wspólnych projektów biznesowych,
  • nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami biznesowymi, klastrami, przedsiębiorcami, oraz jednostkami naukowymi,
  • pozyskiwanie inwestycji krajowych i zagranicznych,
  • dbanie o przepływ wiedzy z jednostek naukowych do biznesu,
  • prowadzenie badań, analiz i opracowań,
  • działalność wydawniczą,
  • wspólne pozyskiwanie kapitału – w tym dotacji,
  • stwarzanie przestrzeni do rozwoju przedsiębiorczości (szczególnie uczelnianej).
 6. Współpraca z władzami, szczególnie w zakresie podnoszenia atrakcyjności regionu.
 7. Zaangażowanie w rozwiązywanie problemów cywilizacyjnych poprzez:
  • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
  • wspieranie idei nauczania przez całe życie,
  • formy społecznie użytecznej aktywności osób nieaktywnych zawodowo.
 8. Wspieranie powstawania innych klastrów w regionie.
 9. Wszelkie inne inicjatywy mające na celu rozwój klastra i jego członków.

Dokument powstał na potrzeby Klastra Innowacyjno-Edukacyjnego w 2010 roku.

Klaster edukacyjny w gospodarce opartej na wiedzy

W społeczeństwie sieci najbardziej efektywną metodą rozwoju staje się tworzenie sieci lokalnych i ich włączanie w sieć globalną. Znaczenie sieci lokalnej w skali globalnej zależy między innymi od kapitału społecznego i związanej z nim innowacyjności. W tym kontekście na szczególne podkreślenie zasługuje rola edukacji, która pozwala na rozwój kapitału społecznego. Paradygmat sieciowy wpływa jednak także na edukację. Przy tradycyjnym podejściu kształcenie specjalistów jest procesem w dużym stopniu niezależnym od sieci powiązań rynkowych. Biznes traktuje edukację jak dobro wolne (takie jak powietrze i woda). Postępująca globalizacja sprawa zaś, że z punktu widzenia społeczeństwa wchłanianie najlepszych absolwentów przez globalne korporacje jest postrzegane jak 'drenaż mózgów’. Rozwój sieci obejmujący jednostki edukacyjne zmienia tą sytuację. Kształcenie staje się sposobem wykorzystywania kapitału społecznego dla rozwoju kapitału intelektualnego, który z kolei stanowi źródło przewagi konkurencyjnej. Siła powiązań lokalnych sprawia, że edukacja jest dostosowana do potrzeb lokalnego rynku, który rozwijając się daje szansę działania w skali globalnej.

Klastry edukacyjne

Idealnym środowiskiem dla rozwoju edukacji otwartej są klastry gospodarcze. Umożliwiają one zgrupowanie przedsiębiorstw i instytucji oferujących usługi edukacyjne. Wypracowane w obrębie klastra metody i standardy ułatwiają współpracę. Łatwiejsze są też inwestycje we wspólne przedsięwzięcia – na przykład strony internetowe pozwalające integrować usługi w indywidualnie konfigurowalne kursy.

Szansa dla regionu

Nowoczesne kształcenie może być wielką szansą zwłaszcza dla uznawanych za najbardziej zacofane, konserwatywnych regionów. Tam bowiem najsilniejsze są więzi społeczne, które łatwo wykorzystać. Cenne jest też przywiązanie do tradycyjnych wartości, które mogą być fundamentem nowoczesnego kształcenia. To w dziedzinie edukacji i kultury są najlepsze perspektywy łączenia tradycji z nowoczesnością. Inaczej mówiąc: nie chodzi tylko o to, by wykształcić specjalistów zdolnych do działania w globalnej gospodarce, ale o to by te działania mogły być prowadzone w ramach sieci lokalnych, z wykorzystaniem lokalnych zasobów.

Klaster – historia

Klastrer Edukacyjno-Innowacyjnego Euroregionu Karpaty założono w styczniu 2011 roku. Jednak z różnych względów działanie na większą skalę nie zostało podjęte. W roku 2015 dzięki porozumieniu między PWSTE w Jarosławiu, a fundacją „Galicea„, koordynacją prac Klastra zajęła się fundacja.

Współpraca przedstawicieli fundacji Galicea, Stowarzyszenia 10 czerwca oraz Centrum Dialogu przy PWSTE w Jarosławiu zaowocowały zainicjowaniem projektu „Edukacja dla Rozwoju”.

W sierpniu 2015 roku liderzy tego projektu podjęli decyzję o rozwiązaniu „Klastra Edukacyjno-Innowacyjnego Euroregionu Karpaty” i powołaniu w to miejsce klastra „Brama Kresów”. Strona internetowa klaster.edu.pl została przekształcona w stronę projektu.

Akt założycielski

W dniu 11 stycznia 2011 roku, w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu podpisano Akt Założycielski „Klastra Edukacyjno-Innowacyjnego Euroregionu Karpaty”.Swoje podpisy złożyli:prof. dr hab. Zbigniew Makieła – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w JarosławiuAndrzej Wyczawski – Burmistrz Miasta JarosławAndrzej Madej – Prezes Stowarzyszenia Centrum im. Mirosława Dzielskiego, KrakówJózef Jodłowski, Starosta Powiatu Rzeszowskiego, Prezes Stowarzyszenia Euroregion KarpatyDamian Lasek – Wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpatyna zdjęciu: JM Rektor Zbigniew Makieła podpisuje akt założycielski klastra.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *