Informatyka i społeczeństwo

Współczesny przedsiębiorca myślący o perspektywicznym rozwoju nie może ograniczać się do poszukiwania dla siebie „niszy rynkowej”, ale przede wszystkim powinien wypracować odpowiedni dla siebie „model rozwoju”. Model ten powinien między innymi definiować miejsce przedsiębiorstwa w społeczeństwie. Aby móc w pełni świadomie dokonywać wyborów w tym zakresie, powinniśmy rozumieć pojęcia takie jak wartość wspólna (ang. shared value), ekonomia współdzielenia (ang. sharing economy), waluta alternatywna, ekonomia solidarności, społeczeństwo sieci, czy demokracja przemysłowa. Pomocne mogą być w tym kursy realizowane na platformie elearning.otwartaedukacja.pl.

Fundacja podejmuje także praktyczne działania w tej dziedzinie:

– rozwój klastrów gospodarczych (https://klastry.org/)

– waluta komplementarna (https://vtalar.com/)

Edukacja dla rozwoju

Ekonomia społeczna najczęściej jest rozumiana jako wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych (w Polsce spółdzielnie socjalne). Tymczasem coraz powszechniej uważa się, że takie podejście jest złe, ponieważ: Rozwój społeczny ma swoją wartość ekonomiczną i dlatego przedsiębiorstwa są lub powinny być nim zainteresowane z powodów biznesowych, a nie tylko altruistycznych (marketingowych). Wiele prac społecznie użytecznych odbywa się w rodzinach i umyka oficjalnej ekonomii. Tymczasem te prace (jak wychowanie dzieci) mają olbrzymie znaczenie gospodarcze. Rozwój społeczny wymaga wsparcia, które powinno być kierowane nie tylko do rodzin i grup społecznych z problemami. Z powyższych powodów dokonano podziału na prace socjalne (kierowane głównie do…

Czytaj więcej »

Cyberpersonalizm

Polecamy Polecamy ebook „Cyberpersonalizm” Jerzego Wawro. Fragment streszczenia: Książka powstała wskutek głębokiego przekonania autora, że jedynym sposobem budowy godnego społeczeństwa w XXI wieku jest wykorzystanie technologii komunikacyjnych zgodne z personalistyczną wizją człowieka. Projekt budowy państwa sprawnego i działającego dla dobra “godnego społeczeństwa” można potraktować jako zadanie inżynierskie. Jednak początkiem realizacji tego zadania musi być głęboki namysł nad jego celami i uwarunkowaniami. Pozwoli to z jednej strony uniknąć niebezpieczeństw utopii, a z drugiej wykorzystać optymalnie wszystkie możliwości.

Czytaj więcej »

Klaster edukacyjny

Cele klastra edukacyjnego Cele Klastra Edukacyjnego: Wdrożenie opartego o nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania organizacyjne systemu wsparcia dla szkolnictwa, który ma przyczynić się do wzrostu poziomu nauczania oraz zwiększenia ilości chętnych do nauki w jednostkach edukacyjnych klastra. Zacieśnianie kontaktów jednostek edukacyjnych z biznesem, poprzez współpracę z innymi klastrami gospodarczymi. Udział w projektach mających swą kontynuację komercyjną, przygotowywanie pracowników pod potrzeby rynku, udział w badaniach zamawianych przez przedsiębiorstwa. Budowa wspólnej marki. Rozwój powiązań międzynarodowych. Rozwój rynku usług edukacyjnych i w branżach powiązanych z edukacją poprzez: pomoc w zwiększaniu konkurencyjności, między innymi poprzez wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych idei oraz…

Czytaj więcej »

Konferencja: „Edukacja dla Rozwoju”

Program Konferencji pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Władysława Ortyla, Ekonomia solidarności strategią rozwoju lokalnego Cele konferencji: Poszukiwanie bardziej efektywnych metod wspierania zrównoważonego rozwoju. Refleksja nad możliwościami wdrożenia zasad ekonomii solidarności w praktyce. Zainicjowanie programu współpracy PWSTE z firmami i instytucjami celu wykorzystania nowoczesnych technologii dla rozwoju społecznego, atutów strefy nadgranicznej i dziedzictwa Kresów Wschodnich. Prezentacja projektu „Brama Kresów”. Podsumowanie dotychczasowych prac klastra www.klaster.edu.pl. Zaproszenie do udziału w klastrze. Termin: 28-10-2015 Miejsce: PWSTE w Jarosławiu Część pierwsza – wstęp (10:15) Prelegent Tematyka JM Rektor PWSTE w Jarosławiu,doc. dr Krzysztof Rejman Otwarcie Konferencji, przywitanie gości. Inauguracja konferencji przez Marszałka Województwa Podkarpackiego…

Czytaj więcej »